Onze Scholieren

Jaarlijks ondersteunt de Stichting Good News Centre Kenya zo'n 100 jongelui. Kinderen die wees zijn of opgroeien in zeer slechte omstandigheden. Dankzij onze stichting krijgen ze ondersteuning en goed onderwijs. Zo worden ze gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen. Ongeveer 40 van de 100 studenten zitten nu op de middelbare school. Hier bereiden zij zich voor op hun eindexamen, die ze in hun 4de jaar maken. Hun cijfer voor deze tentamens is bepalend voor een potentiele vervolgopleiding en verdere ondersteuning.  

Leer ze kennen!

Onze Studenten

Net als in Nederland is het in Kenia tegenwoordig van belang dat men een vervolgopleiding volgt. Hiermee vergroten jongeren hun kansen op de banenmarkt. In 2005 is het GNC dan ook begonnen met het toekennen van beurzen aan veelbelovende scholieren. Met deze ondersteuning is het mogelijk voor ze om een vervolgopleiding te volgen. Meestal is dit op MBO of HBO niveau, maar de echte uitblinkers kunnen zelfs in aanmerking komen voor een WO-opleiding.

 

De beste leerlingen, diegene die een 8 of hoger halen voor hun eindexamen, kunnen ook in aanmerking komen voor een gedeeltelijke beurs van de overheid. Voor onze leerlingen is dit meestal niet voldoende en hebben zij extra financiele steun nodig om hier gebruik van te maken. Hier helpen wij hen ook mee!

 

Momenteel steunen wij ongeveer 60 studenten. Click op de link om te kijken wat voor opleidingen ze volgen!

Link!

Student aan de Mount Kenya University

Joseph Yonga

Onze Alumni

Sinds onze oprichting zijn er al veel studenten, dankzij de bijdrage van onze donoren, met een diploma van school gekomen. Wij proberen hen te volgen en door social media, zoals Facebook, lukt dat ook aardig. Een deel van hen presenteert zich hier op onze site. 

Bekijk onze afgestudeerden!