Historie

1985 - Sr Martin Wanjiru

Rond 1985 trekt de Keniaanse zuster Martin Wanjiru zich het lot aan van de bewoners uit de sloppenwijk Kibagare in Nairobi. Zuster Martin is lid van de “Assumption Sisters of Nairobi (ASN)”, een lokale orde van de Rooms-Katholieke kerk. De City Council van Nairobi probeerde destijds regelmatig met harde hand de illegale nederzetting Kibagare te ontruimen. De wijk bestond uit kansarme bewoners die hun toevlucht zochten in illegale drankproductie, prostitutie en criminaliteit. Tijdens razzia's door de politie sloegen mensen op de vlucht en raakten kinderen in de chaos hun ouders kwijt. Zuster Martin ontfermde zich over deze kinderen en zorgde voor eten. Haar eigen orde vond het werk eigenlijk te gevaarlijk, maar zuster Martin was vastbesloten om deze kinderen te helpen.

1986 - F.C. Den Bosch

In 1986 neemt F.C. Den Bosch deel aan een voetbaltoernooi in Kenia. Frans Suijkerbuijk en zijn vrouw Nel bezoeken, samen met de echtgenote van de Nederlandse ambassadeur, Bodens Hosang, zuster Martin in haar armoedige hutje in Kibagare. Weer in ‘s-Hertogenbosch zijn zij vastbesloten om de zuster te steunen. In Nederland richten zij de stichting Good News Centre (GNC) op, met als doel geld voor zuster Martin in te zamelen. De ambassadeursvrouw richt in Nairobi een comité op van Nederlandse vrijwilligers. Deze vrijwilligers bepalen wat er het hardst nodig is en in overleg wordt het geld direct aan de kinderen besteed. Zuster Martin is begonnen in een klein hutje, waar zij maaltijden bereidt en onderwijs geeft aan de weeskinderen van Kibagare. Door tussenkomst van de bisschop worden er nonnen van andere ordes bijgeplaatst om zuster Martin te helpen. Er komt al gauw een basisschool voor de “eigen” weeskinderen maar ook voor andere kinderen uit de wijk Kibagare. Met hulp van GNC en andere donoren worden klaslokalen, een keuken en slaapzalen gebouwd. De situatie voor de kinderen verbetert enorm.

Met de Assumption Sisters gaat het steeds beter. Zij vinden grote sponsoren in de Verenigde Staten die de bouw van een middelbare meisjes school financieren. Het terrein van het Kibagare Good News Centre bevat nu een kindertehuis, St Martin’s Primary School (basisschool) en St Martin’s High School (middelbare meisjes school). Er zijn nu grote keukens waar dagelijks voor zo’n 1.200 kinderen een warme maaltijd wordt bereid.

2000 - Nieuw plan

Zuster Martin overlijdt in 1999. Het bestuur in Den Bosch en het lokale comité van Nederlandse vrijwilligers realiseren zich dat de droom van zuster Martin grotendeels is waargemaakt. Hoe nu verder? Na overleg wordt in 2000 besloten dat het GNC zich op een andere manier wil gaan inzetten voor de kinderen in de sloppenwijk Kibagare. Het comité heeft al jaren een klein kantoor op het terrein van het Kibagare Good News Centre. Van hieruit worden projecten begeleid en gecontroleerd, zoals de bouw van keukens en slaapzalen.Inmiddels heeft de overheid van Kenia besloten om het basisonderwijs te subsidieren waardoor ieder kind de kans heeft om lager onderwijs te volgen. GNC wil de kinderen na hun lagere school ook graag verder helpen. De meeste ouders in Kibagare kunnen het schoolgeld voor middelbaar onderwijs namelijk niet betalen. GNC besluit om voor een aantal leerlingen van de St Martin’s primary school de kosten van een 4-jarige middelbare school te betalen.

In Kenia is de middelbare school soms een dagschool, maar meestal een kostschool. De leerlingen worden dan na schooltijd verzorgd, ze kunnen rustig studeren en hebben onderdak. Deze vorm van onderwijs brengt nog meer kosten met zich mee, maar is wel heel geschikt voor de kansarme kinderen uit Kibagare. Bij de selectie van de kinderen wordt gelet op familieomstandigheden, schoolcijfers en motivatie.

2009 - Uitbreiding

In 2009 wordt het programma nog verder uitgebreid. Met alleen een middelbare schoolopleiding is de kans op werk nog steeds klein. We willen de scholieren die klaar zijn ook een vervolgopleiding bieden om zo hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt te verbeteren. Het GNC bestaat inmiddels meer dan 25 jaar en helpt jaarlijks zo’n 130-140 middelbare scholieren en studenten. Met behulp van trouwe donoren sponsoren wij o.a. schoolgeld, transport, boeken en schoenen. Daarnaast begeleiden wij de studenten in het maken van studiekeuzes en het zoeken van stageplekken en werk. Het GNC kantoor is zes dagen per week open en wordt bemand door twee lokale medewerkers, Robert Wahinya die als maatschappelijk werker is aangenomen en boekhouder Ann Nyambura. Beide zijn begonnen als GNC student en hebben allebei een beroepsopleiding Accountancy afgerond.

Er is ook een team van Nederlandse vrijwilligers actief, die direct in contact staan met de zusters, de lokale medewerkers, de studenten en de scholen. Deze vrijwilligers wonen in Nairobi en hebben de kennis die nodig is om het project goed te laten functioneren. Zij zijn zich bewust van de valkuilen die de corruptie en harde samenleving in Kenia typeren. Zij zorgen ervoor dat de uitgaven strikt worden gecontroleerd en dat alle aanvragen rechtvaardig maar kritisch worden bekeken. Dit maakt het Good News Centre tot een organisatie waar de donaties 100% goed worden besteed. Hier zijn wij allemaal trots op!

Onze doelstellingen

Zoveel mogelijk leerlingen een middelbare school opleiding aanbieden. Middelbare scholieren in ons programma een vervolgopleiding aanbieden, gebaseerd op schoolprestaties, motivatie en interesse. De studenten in ons programma zo goed mogelijk begeleiden en ze te ondersteunen middels workshops en projecten (denk aan sociale vaardigheden, studiekeuzes, stageplaatsen etc.). Samenwerking met de Assumption Sisters waarbij wij waken over hetgeen er in de afgelopen 25 jaar is opgebouwd (gebouwen, maar ook de organisatie en de relaties).

Doneer nu

ANBI status documenten

Hier kunt u de jaarrekening, het beleidsplan en andere documenten inzien zoals de statuten en onze geschiedenis.