Sjaak de Vries, voorzitter

Is voorzitter sinds december 2014. Uitgenodigd door de vorige voorzitter, Theo Sijmons, zet ik mij graag in voor dit prachtige doel. Na een drukke internationale loopbaan in de geneesmiddelen wereld is er nu meer tijd voor activiteiten bij het GNC. Ik heb de afgelopen jaren ook zoveel van de wereld gezien en begrepen, dat het absoluut noodzakelijk is een bijdrage te leveren aan mensen die nog zo de basale behoeften van het leven missen. Kinderen spreken dan altijd tot de verbeelding. Ook de kinderen in Kibagare hebben het moeilijk, zeer arm, weinig eten, en nauwelijks ontwikkelingsmogelijkheden. En toch zo enthousiast en vrolijk! Ik wil graag helpen dit enthousiasme meer fundament te geven en hen, samen met het Bestuur in Nederland en ons comité in Nairobi, helpen met hun groei en ontwikkeling. Ze verdienen het!

Arjen Looijen, penningmeester

Ik ben Arjen Looijen, woonachtig in Tilburg samen met mijn vrouw en onze twee zoons. In het dagelijks leven ben ik Senior Controller bij Nagtzaam Accountants en Fiscalisten, waar ik onze klanten help met het realiseren van hun financiële doelstellingen. Via Joris Nagtzaam, heb ik Stichting Good News Centre Kenya leren kennen. Tijdens verre reizen op diverse continenten zag ik welke impact schrijnende armoede op kinderen heeft. Daarnaast ben ik in het verleden altijd actief geweest als vrijwilliger. Nu mijn kinderen wat ouder zijn, komen al deze zaken mooi samen. Dat was de reden waarom ik Joris (de vorige penningmeester) aanbood zijn rol over te nemen. Zo kan de stichting nog steeds op volledige ondersteuning van onze collega’s van Nagtzaam rekenen.

Marian Voskamp, secretaris

Michiel de Nijs, bestuurslid

De kracht van echte hulp ligt in mijn ogen bij het bieden van zelfredzaamheid. Een goede opleiding staat aan de bron van nieuwe kansen. Na de kennismaking met de bevlogen mensen achter Good News Centre Kenya was ik om. De kansen die mijn eigen kinderen krijgen, kunnen we zo ook aan jonge Kenianen uit Kibagare bieden. Zij krijgen via ons comité in Nairobi en de Assumption Sisters of Nairobi echt kansen op een betere toekomst. Voor zichzelf en voor hun familie. Dat via onze stichting nagenoeg 100% van alle inzamelingen bij de kinderen terecht komt is helemaal prachtig. 

Belangeloze inzet

Leden van het bestuur, van het comité en van de Raad van Advies, doen hun werk voor het GNC belangeloos. Zij worden voor hun inzet niet financieel tegemoed gekomen en vragen ook geen onkostenvergoeding.

Op het kantoor van het GNC zijn twee mensen werkzaam nl. Robert en Ann. (omdat zij nauw samenwerken met de vrijwilligers in Nairobi, stellen ze zich voor hier op deze pagina bij het comite) 

Het Good News Centre team in Nairobi

Op deze foto van links naar rechts:

Robin Bongers, comitélid
Mireille Smallenburg, voorzitter van ons comité
Pauline Kifolo, administrator.

Joost van Rijn, Raad van Advies

Aangestoken door de "AFRICA" koorts bezochten mijn vrouw Anneke en ik al vroeg landen zoals Kenya, Tanzania, Zimbabwe en Zuid-Afrika. Op deze reizen werden we vaak rondgeleid in de "townships" en kwamen veel situaties tegen, schooltjes, hutten, slums etc. waar we graag iets aan zouden willen doen.

Via de Stichting Good News Centre Kenya te 's Hertogenbosch zien we een mogelijkheid om ons steentje bij te dragen. We zijn ook al meerdere keren in Kibagare polshoogte gaan nemen”.

Theo Sijmons, lid van de Raad van Advies

Theo Sijmons zat vele jaren in het bestuur, was van 2002-2014 voorzitter en daarna nog een tijdje algemeen bestuurslid. Het is heel waardevol dat al deze kennis niet verloren gaat en daarom wordt het zeer gewaardeerd dat Theo is toegetreden tot de Raad van Advies.

"Ik ben een zwager van Nel Suijkerbuijk die de stichting in 's Hertogenbosch in 1986 mede heeft opgericht. Ik ben nu gepensioneerd en na jaren intensief bedrijfsleven vind ik het erg bevredigend me te kunnen inzetten voor zo’n waardevol doel in een sloppenwijk. Natuurlijk besef ik dat wat we doen een druppel op de roodgloeiende plaat is, maar voor mij is elk mens er één, dus sta ik helemaal achter onze slogan": “Geef ieder kind een kans”.

Hein van Asperen, lid van de Raad van Advies

Hein van Asperen is jarenlang penningmeester geweest van onze stichting. Hij vindt het belangrijk om een bijdrage te blijven leveren aan de toekomst van onze stichting en daarmede aan de toekomst van een aantal jonge mensen in Kenia. Gedurende de periode 1996-2011 heeft Hein als diplomaat in Nairobi mogen wonen en werken. Zijn vrouw heeft zich vanaf 1997 in verschillende functies ingezet voor het Good News Centre en zo volgde Hein het wel en wee van de stichting. Met zijn Kenia ervaring heeft hij een hele goede bijdrage geleverd als penningmeester en het was dan ook een logische stap dat Hein als betrokken ambassadeur van onze stichting zitting nam in de Raad van Advies. Van zijn kennis van het land en van de stichting maken we uiteraard graag gebruik.