Na 40 jaar staakt GNCK haar activiteiten

We hebben een ingrijpende beslissing genomen.

Good News Centre Kenya Nieuws

GNCK stopt na 2026

Het bestuur in Nederland heeft een ingrijpende beslissing genomen.

06/05/2024 - Door Sjaak de Vries

Deel dit artikel
6_brian.jpg

 

 

Na een lange, inspirerende en succesvolle periode van werken in Kenia, is er veel veranderd, waardoor we onze toekomst opnieuw hebben bestudeerd.

 

De basis van het succes van het GNCK ligt in een aantal sleutelelementen: een gemotiveerd en inspirerend bestuur in Nederland, dat fondsen werft en verantwoordelijk is voor de strategie van ons GNCK; een sterk, betrokken en hands-on lokaal comité in Nairobi, verantwoordelijk voor de uitvoering van onze sponsorprogramma's, het persoonlijke contact met de studenten en de communicatie met de bestuurders van de St Martin’s scholen en opleidingsinstituten; een gunstig politiek en sociaal klimaat binnen de Keniaanse samenleving; voldoende financiële middelen uit particuliere en zakelijke bronnen in Nederland; betrouwbare lokale medewerkers, die het werk van ons GNCK op een open en transparante manier uitvoeren.

De toekomst van GNCK in Kibagare Het bestuur in Nederland heeft een grondige analyse gemaakt van de huidige status van onze stichting en als gevolg daarvan hebben we een betekenisvolle en radicale beslissing genomen: De Stichting GNCK zal haar activiteiten in Kibagare eind 2026 beëindigen.

 

De belangrijkste redenen die ten grondslag liggen aan dit besluit zijn:

• Het gebrek aan beschikbaarheid van vrijwilligers in Nairobi die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van onze programma's.

• Het werkmodel van het GNCK is gebaseerd op actieve begeleiding van leerlingen en studenten en controle op de financiële uitgaven ter plaatse. Steeds vaker merken we dat de Keniaanse regelgeving voor buitenlandse vrijwilligers barrières opwerpt. Bovendien kiezen veel expats uit Nederland tegenwoordig voor betaald werk ter plaatse of werken ze vaak online. Onze huidige voorzitter van het Comité - Mireille de Man-Smallenburg – zal haar ambtstermijn in de zomer van 2024 beëindigen en in dit stadium is er geen opvolging beschikbaar.

• Fondsenwerving is in de loop van de tijd een steeds grotere opgave geworden.

• Veel van onze trouwe sponsoren en donateurs zijn overleden of hebben andere keuzes gemaakt.

• Het politieke klimaat in Kenia ten opzichte van NGO's is ook uitdagender geworden, vooral voor een buitenlandse stichting met een eigen geldstroom als het GNCK.

 

Het besluit van ons Bestuur om ons werk in Kibagare in 2026 af te bouwen, heeft een aantal belangrijke gevolgen. Gedurende onze periode van inspirerend werk in de afgelopen 40 jaar hebben we ons ingezet voor de kinderen en studenten in onze programma's. Dat zal niet veranderen: elke student die momenteel in ons programma zit, wordt ondersteund door het GNCK totdat hij/zij haar opleiding heeft afgerond. We nemen echter geen nieuwe studenten op in ons programma. Daarom zal de laatste student naar verwachting eind 2026 een diploma behalen.

We hebben ervoor gezorgd dat we voldoende middelen beschikbaar hebben om alle studentenprogramma's af te ronden. Tenslotte De beslissing om ons werk in Kibagare tegen eind 2026 uit te faseren, was de moeilijkste beslissing die ons GNCK-bestuur ooit heeft moeten nemen.

 

We realiseren ons dat er een einde komt aan een lange en succesvolle periode (40 jaar!) van dienstbaarheid en ondersteuning van kansarme kinderen in Nairobi. We zijn buitengemeen dankbaar voor de kansen, die al die jarenlange trouwe donateurs, sponsoren, vriend(inn)en en volgers en tevens de vele bestuurders en vrijwilligers ons hebben geboden om ons werk met de kinderen te kunnen doen.

 

Samen hebben we veel successen behaald voor de Kibagare-gemeenschap, met Good News en een betere toekomst voor veel kinderen in nood.

 

Namens het voltallige bestuur van het Good News Centre Kenya,

 

Sjaak de Vries Voorzitter